Dịch vụ / Thi công lắp đặt
  • Khảo sát, thiết kế, lắp đặt, kích hoạt, vận hành, bảo dưởng thiết bị di động (RBS) cho tất cả các loại thiết bị thuộc thế hệ 2G, 3G của các nhà cung cấp thiết bị như : Ericsson, Huawei, ZTE, Nokia Siemen, Acatel-Lucent.
  • Khảo sát, thiết kế, lắp đặt, kích hoạt, vận hành, bảo dưởng thiết bi viba (Microwave) cho tất cả các loại thiết bị thuộc dòng SDH, PDH của các hãng sản xuất như: Ericsson, Huawei, ZTE, Acatel-Lucent, NEC, Ceragon, Maconi, Sagem …..
  • Sửa chữa, lắp đặt cơ sở hạ tầng cho các công trình viễn thông.hệ thống điện, cầu cáp, tiếp đất.
  • Xây dựng phòng máy BTS, nhà trạm, nhà máy nổ, hệ thống móng cho tháp anten.