Giới thiệu
Công ty TNHH TA SA (gọi tắt là TaSa) được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh số 0310579482 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13 tháng 01 năm 2011
Dịch vụ
Dự án